Error systemd-udevd

Després d’actualitzar el eeepc 1000he a la nova Lubuntu 14.04 en el moment del boot ha començat a donar un munt d’errors tipus

systemd-udevd[xxxx]: failed to execute ‘/usr/lib/udev/socket:@/org/freedesktop/hal/udev_event’ : No such file or directory

IMG_20140515_133254

Buscant una mica he trobat la solució:

eliminar “hal”

així que:

sudo apt-get remove hal

 

 

i ara tot solucionat!

Recuperar CDs i DVDs

Amb el temps m’he trobat que molts CDs que he gravat, deixen de funcionar, i sovint sembla que les dades i música desada ja no es pot recuperar.

Hi ha moltes eines pensades per fer-ho, tan GUI com CLI, fins i tot tenim distribucions fetes especialment per tasques d’aquest tipus.

En aquest cas usaré GNU ddrescue una comanda que permet recuperar dades. Així podem crear imatges de cds, dvds, usbs i discos durs des d’on recuperar-ne. Si no el tenim instal·lat, res més senzill (en la linkat 12.04 o en Ubuntu i derivades):

sudo apt-get install ddrescue

La comanda és:

ddrescue [options] infile outfile [logfile]

En un cas pràctic, vull reparar un CD, així que ara només ens cal iniciar la comanda:

ddrescue –n –b 2048 /dev/cdrom nomimatge.iso fitxerlog.txt
  • La -b diu la mida dels blocs que té els CDs, és a dir 2048 bytes.
  • La -n és per fer que duri menys temps, intentarà recuperar les parts llegibles.
  • Si veiem que tenim molts errors, llavors substituim la -n per -d que és un mode directe per llegir tantes dades com sigui possible.

Mentre no canviem el log ni la ISO, podem seguir treballant sobre la mateixa imatge, és a dir, que després d’una passada, podem fer-ne tantes com vulguem i anirá afegint dades sobre la ISO creada. Cal tenir en compte que si tenim que recuperar un disc dur o un usb, llavors aconsello fer prèviament una còpia amb dd. Així evitem modificar res sobre el disc malmés i treballarem directament sobre la imatge. Així podríem començar a treballar sobre una partició:

dd-rescue /dev/hda1 hda1.img

Aquesta imatge és una còpia bit a bit exacta. Si volem provar de reparar-la, podem pasar fsck

sudo fsck -y ~/hda1.img

Ara, podem crear una carpeta on muntar la imatge hda1.img.

mkdir -p /lloc/on/volem/muntar/recuperar

i ara muntem la imatge:

mount -o loop,ro -t filesystemtype hda1.img /lloc/on/volem/muntar/recuperar

En qualsevol moment podem aturar el procés amb CRTL+c i després, podem reiniciar i seguirà on ho hem deixat. Si volem més informació:

ddrescue -help

Espero que sigui d’utilitat ;-)

Convertir un vcd a mpg

Fa un temps que tenic algunes pel·lícules en format VCD. Amb el temps, ocupen molt d’espai, i els CDs físics solen deteriorar-se. Així que he decidit desar-los en format de video MPG. Per fer això podem usar la comanda vcdxrip. Res més senzill que inserir el VCD al lector de l’ordinador, i un cop inserit, usar la comanda:

vcdxrip -p --nofiles -C

un cop ha acabat, ens crea un arxiu avseq01.mpg i un altre videocd.xml. El primer és el video, i el segon tenim les dades de la conversió. Si volem podem treure el CD des de la mateixa terminal escrivint

eject

I ja tenim la còpia del nostre VCD.

Desitjo que sigui d’utilitat!

;-)

WordPress des del telèfon

Ja fa temps que no em resulta senzill tenir accès a internet des de l’ordinador. Així, que m’he instal-lat l’app d’Android per wordpress. Aquesta és la primera entrada que escric des del telèfon.

Cada dia resulta més senzill usar i connectar-se des dels telèfons intel.ligents (smartphones o ‘llestèfons’). Així que no m’he estat de provar l’app oficial del wordpress.

;-)

La Viquipèdia sense connexió a Internet

Sovint tinc poca connexió a Internet, en especial quan viatjo o sóc fora de casa. A vegades m’interessa fer alguna consulta a la Viquipèdia i no puc.

Hi ha vàries opcions… una d’elles és la Cdpèdia, força interessant i que podeu baixar-vos la ISO des de http://python.org.ar/Proyectos/CDPedia

Una altra opció, molt interessant és Kiwix:

Permet abaixar-te la wikipedia, pots triar qualsevol idioma i executar-la fins i tot per xarxa. D’aquesta manera podem tenir un servidor amb kiwix i la resta de la cas té accés a la viquipèdia. És ideal per entorns amb poc accés a internet (ja sigui per manca de connexió, o per restriccions).

A la seva pàgina podem trobar molta més informació.

:-)

Espai de disc

Hi ha moltes eines per saber l’espai del disc, tant en ús com l’espai lliure. Però moltes vegades no tenim accés a un entorn gràfic. Des de terminal tenim varies eines que ens permeten saber l’espai que tenim lliure i en ús. Dues de les dues més importants són du i df.
Per saber-ne més, només cal usar el propi manual:

man du 

o

man df

Espai que tenim lliure i en ús

La comanda df ens ajuda a saber l’espai lliure en el disc. Per defecte, només amb la comanda:

df

veurem l’espai que hi ha lliure a totes les particions, i alhora ens mostra l’espai usat en percentatge.
Un exemple de sortida de la comanda és:
file://http://croniqueslinux.files.wordpress.com/2013/10/wpid-df.png

Amb l’opció -h tindrem la sortida en Gb, Mb i Kb. Amb la comanda -T ens diu el tipus de sistema de fitxer. Si volem veure la informació d’un disc, només cal:

df /dev/sdXX

Mesurar l’espai dels directoris

La comanda du ens ajuda a saber l’espai ocupat dels directoris. Primer fa una lectura total (de directoris visibles i també dels ocults), força lent, podem usar el paràmetre -sh per que només ens doni el resultat total:

du -sh

Amb el paràmetre -S ens mostra la mesura total de cada directori, inclosos els subdirectoris. Si volem saber l’espai ocupat per un firectori ocupat, cal posar l’adreça del directori:

du -h /home/usuari/Baixades

També podem visualitzar varis directoris a la vegada amb la comanda -c:

du -sch /home /var

Fonts:

HUGHES, P.; NAVRATILOVA, V. (2000). Linux for dummies: Quick reference. Indianapolis: Wiley Publishing.

ANGUIANO, E.; CAMACHO, D.; NAVARRETE, C. (2008). Guía de aprendizaje Linux. Madrid: Pearson Educación.

NEGUS, C.; CAEN, F. (2008). Fedora Linux: Toolbox. Indianapolis: Wiley Publishing.

Música des de la Terminal amb VLC

Sovint uso programes per escoltar música des de programes visuals, són bonics, estètics, senzills de controlar, a un clic de ratolí. Però moltes vegades tinc la sensació que només vull escoltar música, sense fer cap cosa més enllà que el fet d’acompanyar la feina que faig. Així que trobo l’opció d’escoltrar la música des de la terminal, alliberem ús de RAM i que ens centrem realment en la feina que estem fent. Si tenim instal·lat el programa VLC, ja podem fer-ho. Res més senzill que a la terminal escriure:

vlc -I ncurses audio.ogg

o directament:

nvlc audio.ogg

Si premem “h” ens donarà l’ajuda:

h,H Mostra / Amaga quadre d’ajuda
i Mostra / Amaga caixa d’informació
m Mostra / Amaga quadre de metadades
L Mostra / Amaga quadre de missatges
P Mostra / Amaga quadre de llista de reproducció
B Mostra / Amaga navegador de fitxers
x Mostra / Amaga quadre d’objectes
S Mostra / Amaga quadre d’estadístiques
Esc Tanca Afegeix/Cerca entrada
Ctrl-l Actualitza la pantalla

a Puja el volum
z Baixa el volum
q Sortir del programa
<espai> Pausa / Reprodueix
n, p Element de la llista de reproducció anterior/següent
<Intro> Afegeix el fitxer seleccionat a la llista de reproducció
e Expulsa (si és aturat)
<espai> Afegeix el directori seleccionat a la llista de reproducció
. Mostra/Amaga els fitxers ocults
D Elimina de la llista de reproducció
Fletxa dreta/esquerra Avança i retocedeix l’audio
r Activa/Desactiva reproducció a l’atzar
l Activa/Desactiva bucle a la Llista de reproducció
R Activa/Desactiva Repeteix tema
o Ordena llista de reproducció per títol
O Inverteix l’ordre de llista de reproducció per títol
g Vés fins a l’ítem que s’està reproduint ara
/ Cerca un ítem

De forma gràfica em consum més de 40mb la reproducció de la cançó, en canvi des de terminal, fent la mateixa feina, no arriba als 14mb! No és massa, però per a què consumir més ram de la necessària? A més a més, i l’executem des d’una eina com byobu, com jo faig, pots tancar la terminal i segueix funcionant! Pots anar a la terminal i tornar a executar byobu i podem tornar a fer canvis, com aturar, iniciar, pausar, etc…

Afegir una llançadora a l’escriptori en Linkatedu 12.04

Des de que la Linkat ha passat a tenir com a base Ubuntu, ens trobem que algunes coses es fan una mica diferent.

Si volem afegir una llançadora a l’escriptori, abans es feia botó dret del ratolí sobre l’escriptori i creavem la “llançadora”, però ara no funciona.

Per poder fer-ho, podem fer en un terminal (crtl+alt+t), una vegada s’ha obert la terminal, escrivim:

gnome-desktop-item-edit ~/Escriptori --create-new

I fem els mateixos passos que ja feiem abans!

Serveix també per a Ubuntu 12.04.

;-)

Esperanto en Xubuntu

Ja fa un temps que estudio Esperanto i em calia poder escriure el “supersigno”, així que al portàtil on tinc instal·lat Xubuntu no trobava com configurar-ho. En Gnome és senzill, ho trobem en la configuració del teclat i en les opcions podem triar esperanto – supersigno en l’opció qwerty, és a dir, que amb la tecla [alt gr] i prement la lletra que porta supersigno, ens surt ĝ, ŝ, ŭ … En Lubuntu i entorns lxde es pot fer com ho explicava per fer accents en un teclat americà. Només cal posar:

@setxkbmap -option "esperanto:qwerty"

En el cas de Xubuntu, he partit de la mateixa idea anterior, configurant-ho directament amb el setxkbmap.
Els passos que he seguit:

http://croniqueslinux.files.wordpress.com/2013/06/wpid-teclat01.png?w=604

Primer cal obrir “El Gestor d’ajustaments”

Tot seguit, anem a “Sessió i engegada”

http://croniqueslinux.files.wordpress.com/2013/06/wpid-teclat02.png?w=604

Finalment anem a la pestanya “Inici automàtic d’aplicacions”,

http://croniqueslinux.files.wordpress.com/2013/06/wpid-teclat03.png?w=604

1. Afegim una comanda
2. Posem un nom, una descripció i la comanda: 
/usr/bin/setxkbmap -option "esperanto:qwerty"
3. Fem d'acord i
4. tanquem

Ara, la propera vegada que reiniciem l’ordinador, ja tindrem habilitat el supersigno.

Problemes amb els repositoris Debian Wheezy

Porto uns dies que Debian Wheezy em donava problemes per actualitzar.

Resulta que en fer les actualitzacions em donava:

Release http://ftp.es.debian.org/debian/dists/testing/InRelease caducat (invàlid des de XdataX)

Així que he hagut de corregir les llistes del repositori, resulta que com havia actualitzat Whezzy, i havia passat de testing a definitiva, llavors, al no haver canviat els meus repositoris em donava l’error.

emacs /etc/apt/sources.list

La solució ha estat canviar on posa “testing” per “Whezzy”. Després de fer el update i upgrade tot solucionat!

:-)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: