Proves des de Fedora

Ja fa uns dies que va arribar a les meves mans una màquina vella, d’aquelles que ja no serveixen… en teoria. És un portàtil HP Probook 6560b, i he fet un munt de proves. El primer va ser ampliar la RAM de 2 a 6 gigues, sense cap problema!!!, aquí ja em vaig emocionar, i vaig tirar endavant amb un disc sòlid SSD de 120.
Aquí em va donar molts problemes… solució ha estat actualitzar la BIOS, usant els arxius per Windows, ja que amb Linux em baixava una BIOS molt antiga. Finalment he pogut iniciar des del SSD.

Per provar un Gnu/Linux diferent he decidit triar #FEDORA, sempre estic batallant amb #Ubuntu i derivades de #Debian. I volia provar una basada amb paquest #rpm. Val a dir que molts programes els he instal·lat amb #Flatpak.

Al final, ara em trobo treballant i publicant aquest article des de l’ordinador, escrivint amb #markdown i fent servir com editors #Zettlr i #Obsidian.

Publicar un article des de VIM 2

Ja hem començat l’any 2022 i sempre venen ganes de començar projectes i aprendre coses noves.

Porto anys usant Emacs i aquest any tinc ganes d’apendre a usar Vim. Una de les coses que més m’agrada d’Emacs és el mode Orgmode. Entre d’altres coses, poder publicar a WordPress directament amb articles escrits org.

També vull usar de forma més habitual el llenguatge de marques Markdown. Així que m’ha vingut la necessitat de publicar a WordPress directament amb Vim

Passo a explicar els passos!

Instal·lació

El primer que cal fer és instal·lar l’afegit (“Plugin”). Per fer-ho, jo he usat Vundle. Un cop instal·lat he afegit el “PlugIn” a l’arxiu .vimrc:
vim ~/.vimrc

I afegim la comanda:
Plugin 'mrpeterlee/VimWordpress'

Ara, ho desem :wq! i tanquem l’arxiu.

Com a nota a tenir en compte!
Cal afegir abans de la línia de .vimrc:
filetype plugin indent on

Un cop fet, passem a crear les dades del Blog, per fer-ho hem de crear l’arxiu:
vim ~/.vimpressrc
i afegir:
[Blog0]
blog_url = https://yoursite.com/
username = usuari
password = contrassenya

Ara ja ho tenim tot preparat!

Ús

Les comandes més habituals són:
– :BlogList – Llista 30 posts recents.
– :BlogList page – Llista 30 pàgines recents.
– :BlogList post 100 – Llista 100 recent posts.
– :BlogNew post – Escriu un post nou.
– :BlogNew page – Escriu una pàgina nova.
– :BlogSave – Desa.
– :BlogSave draft – Desa com esborrany.
– :BlogPreview local – Previsualitzar pàgina/post localment al navegador.
– :BlogPreview publish – com “:BlogSave publish” amb el navegador obert.

Escriure amb Markdown

Això m’ha portat una mica de cap, ja que no hi havia trobat massa referenciat, només alguna pàgina antiga i poc clares.

Per defecte cal esriure amb HTML, però jo prefereixo fer-ho amb Markdown així que ens cal tenir instal·lada la llibreria de Python i Markdown i per fer-ho en Ubuntu jo ho faig:
sudo apt install -y python-markdown

Els articles han de començar amb l’encapçalament següent:
"=========== Meta ============
"StrID :
"Title : Publicar un article des de VIM
"Slug :
"Cats : VIM
"Tags : markdown, md, vim
"=============================
"EditType : post
"EditFormat : Markdown
"BlogAddr : [https://qqqqqqq.wordpress.com/](https://qqqqqqq.wordpress.com/)
"========== Content ==========

Ara, cal tenir present que cal començar amb la capçalera indicant que ho farem amb Markdown:
"EditFormat : Markdown

Publicar

Finalment un cop el tenim escrit, res més fàcil que desar :wq! i publicar :BlogPreview publish i sen’s obre el navegador i ja podem veure-ho publicat.

Al publicar es crea un identifcador
"StrID : XXX

En desar-ho , podem anar actualitzant modificant i tornant a publicar.

😛

Referències

Publicar un article des de VIM

Avui faig una prova d’inici de VIM i publicar-ho a WordPress
Aquest post només és per fer la prova!

L’article l’he fet amb MD i vim.
Quan tingui una estona posaré els passos de com ho he fet!

He hagut de fer alguna modificació a la documentació original

😛

Escrivint al WordPress des de l’EMACS

logo-color-multi.png

Per poder publicar des d’Emacs a un blog hi ha diverses maneres. Tot i això, en el meu cas, ja fa temps que uso org2blog. Des dels primers inicis a ara, ha tingut diversos canvis, i la veritat és que em funciona molt bé.

Passo a compartir com ho faig.

instal·lació

Primer que res, cal quenir-ho instal·lat. Per fer-ho, només cal seguir les instruccions de la seva pàgina.

Dins del nostre .emacs afegim:

(add-to-list 'package-archives
	     '("melpa-stable" . "https://stable.melpa.org/packages/") t)

i també

(require 'org2blog)
(require 'org2blog-autoloads)

I fem un M-x package-install i posem org2blog

finalment, si volem tenir la llista de blogs al nostre .emacs, el model a seguir és aquest:

(setq org2blog/wp-blog-alist
      '(("myblog"
	 :url "https://myblog.com/xmlrpc.php"
	 :username "username")))

En un principi, ja ho tenim tot preparat!

Escrivim

Per fer aparèixer el menú, podem cridar-ho amb:

M-x org2blog-user-interface

Tot i això, prefereixo crear una combinació de tecles, jo he triat 'C-c o' i ho he posat a la meva .emacs:

(global-set-key "\C-co" 'org2blog-user-interface)

Ara triem [e], nou búfer. Ens demanarà el blog on volem escriure i la seva contrassenya. I un cop ja contacta amb el nostre blog, ens crea una plantilla amb les dades bàsiques per començar:

#+ORG2BLOG:
#+DATE: [2021-05-29 ds. 19:06]
#+OPTIONS: toc:nil num:nil todo:nil pri:nil tags:nil ^:nil
#+CATEGORY: org2blog
#+TAGS: Emacs, Lisp
#+DESCRIPTION:
#+TITLE: títol

Ara escrivim a dins i modifiquem les dades que calguin. I un cop ho tinguem, podem desar-ho per més endavant, o ho podem publicar!

Publiquem

Res més fàcil que escriure

org2blog/wp-post-buffer

o fer 'C-c o' i a continuació [l].

Però per anar, encara més ràpid, tinc afegit al meu .emacs:

(global-set-key [f11] 'org2blog-buffer-post-publish)

i amb [F11] ja ho publica!

Conclusió

Amb aquestes petites idees i tot el potencial de ORGMODE ja tenim una gran eina per publicar al nostre WordPress.

Un cop publicat el document tindrà assignat #+POSTID: NUM, aquest número farà que cada vegada que el tronem a obrir i a modificar, al publicar de nou, ens modifica l’article del blog i no en crea cap de nou.

Salut!

😉

font: https://github.com/org2blog/org2blog

Hola, torno a WordPress

Després de temps provant diferents opcions, al final he decidit tornar a WordPress. Senzill, per la facilitat d’accedir des de diferents dispositius, i alhora poder publicar des d’Emacs.

En Emacs tenim Org2Blog que funciona perfectament per aquest menester, i ens permet tenir desat l’article, que més tard podem exportar a altres formats.

Quan tingui una estona faré un breu manual de com publicar un article com aquest des d’Emacs.

😉

Com fer un snippet en Emacs

Sovint piquem codi i volem guanyar temps usant una plantilla. Un pedaç de codi s’anomena snippet, i és això el que fem.

Per fer això, tenim YASnippet. Per instaŀlar-ho, res més fàcil:

M-x package-install yasnippet

Per actualitzar-lo sense inciar emacs, si no ho volem fer, funcionarà en inciar.

M-x yas-reload-all

Seguidament, ja podem usar-lo. Cal tenir carregat el mode.

M-x yas-minor-mode

El podem carregar sempre que vulguem o fer-ho automàticament afegint el codi al teu .emacs:

(require 'yasnippet)
(yas-global-mode 1)

Per crear la primera plantilla, s’ha de fer:

C-c & C-n

el contingut ha de ser:

# name: nom que volem
# key: paraulaclau
# --
codi que volem

La part de dalt és la capçalera que defineix l’snippet, i amb la clau (key) el nom per cridar-lo.

Per inserir el que volem:

C-c & C-s

També ho podem fer encara més senzill, si recordem la paraula clau, podeu escriure-la i inmeditament TAB i ens sortirà el codi directament. Per això és molt important usar paraules claus que no ens porti a equivocar-nos.

fonts:

Com fer un blog amb Hugo

Porto dies remenant i pensant opcions per deixar Jekyll. Estic content amb el rendiment que he tingut fins ara, però m’ah començat a donar problemes. Moltes errors amb les gemes i no es veu igual en local com a la xarxa.

Una de les opcions que he trobat és Hugo. Al principi una mica diferent a Jekyll.

He trobat que és molt ràpid i dona menys problemes. Això sí, no he acabat de trobar el tema que s’ajusti als meus gustos. També he vist que la capçalera i la configuració són una mica diferents.

A continuació explico com he fet les proves.

Instaŀlar Hugo

El primer que faig és instal·lar Hugo:

sudo apt install hugo

NOTA: en Ubuntu s’instaŀla una versió antiga que dona problemes amb temes més moderns. Així que he instaŀlat la versió actual des de la pàgina i l’he instaŀlat:

sudo apt install ./hugo_0.72.0_Linux-64bit.deb

Després ja podem crear el primer lloc amb:

hugo new site nombre_del_lloc

ara ja ens avisa que tenim la carpeta preparada amb el missatge:

Congratulations! Your new Hugo site is created in /xx/xx/xx/nombre_del_lloc
Just a few more steps and you're ready to go:
1. Download a theme into the same-named folder.
   Choose a theme from https://themes.gohugo.io/, or
  create your own with the "hugo new theme <THEMENAME>" command.
2. Perhaps you want to add some content. You can add single files
   with "hugo new <SECTIONNAME>/<FILENAME>.<FORMAT>".
3. Start the built-in live server via "hugo server".

entrem dins i iniciem el git:

cd nom_del_lloc
git init

Ara ja tenim el lloc preparat.

Més informació

Només ens cal cercar un tema que ens agradadi a: https://themes.gohugo.io/

Per escriure els articles amb emacs hi ha l’opció de fer-ho amb org-mode segons s’explica a:

amb alguns exemples usant ox-hugo + Hugo:

Publicar amb Jekyll i Org-mode

Finalment he descobert una manera d’usar el meu estimat emacs i el seu mode orgmode

Res més senzill que afegir al _config.yaml el següent codi:

plugins: [jekyll-org]

Per instaŀlar en local les gemes:

sudo gem install jekyll-org

font: jekyll-org

Nota: El problema és que a la pàgina github no es veu, en canvi en local funciona perfectament. Així, que de moment, seguiré investigant i escrivint en markdown.

Article publicat originalment a: https://notesgnu.github.io/emacs/2020/05/31/prova-amb-org.html

Linkatitzar Lubuntu 18.04

de Lubuntu a Linkat

Avui he agat el meu vell Eeepc que vaig comprar en un viatge a Xina, i he volgut passar-lo a Linkat. He aprofitat que ja tenia una Lubuntu funcional, així que seguint les indicacions de la pàpigna, m’he trobat amb un problema.

el problema

Quan he intentat instal.lar el paquet linkat-repos_18.04-5_all.deb

m’ha donat el següent error:

El paquet gksu no està instal·lat.


i si vull instal.lar-lo, em diu:

El paquet gksu no té versió disponible, però un altre paquet
en fa referència. Això normalment vol dir que el paquet falta,
s'ha tornat obsolet o només és disponible des d'una altra font.
E: El paquet «gksu» no té candidat d'instal·lació


la solució

Bé, ara anem a buscar la solució…

Anem als repositoris de Ubuntu 17.10 i ens baixem el paquet:

wget http://mirrors.edge.kernel.org/ubuntu/pool/universe/libg/libgksu/libgksu2-0_2.0.13~pre1-6ubuntu8_i386.deb
sudo apt install ./libgksu2-0_2.0.13~pre1-6ubuntu8_i386.deb

wget http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/g/gksu/gksu_2.0.2-9ubuntu1_i386.deb
sudo apt install ./gksu_2.0.2-9ubuntu1_i386.deb


En un principi ja ho tenim! ara ja podem instalar el paquet per linkatitzar!


Nota: m’he trobat que no em deixa, perquè em demana el paquet libgtop-2.0-10 així que he fet el mateix procès:

wget http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libg/libgtop2/libgtop-2.0-10_2.32.0-1_i386.deb
sudo apt install ./libgtop-2.0-10_2.32.0-1_i386.deb


fonts:

Escanejar PDF i OCR

El primer post des de fa temps és per escriure sobre entrepans i PDFs. 😉

Sovint em passa que tinc molts PDFs escanejats de documents, i els voldria tenir a text. Remenant una mica, ja fa uns dies, vaig trobar una eina molt interessant: pdfsanwich tenim tota la informació a http://www.tobias-elze.de/pdfsandwich/

La part interessant, és que pot agafar un PDF i llegir-lo a través del tesseract i definint la llengua, podem escanejar la imatge del PDF i incrustrar-hi a dins el text usant OCR.

instal·lem

Per fer la instal·lació en Ubuntu (i derivades), jo ho he fet amb 18.04 i 20.04, només cal:

sudo apt install pdfsanwich

també ens farà falta les llengues que necessitem:

sudo apt install tesseract-ocr-XXX

En el meu cas, he instal·lat cat (català), spa (espanyol), fra (francès) i epo (esperanto).

ús

El que cal escriure és:

pdfsandwich -lang XXX document.pdf

El codi XXX cal dir la llengua que volem usar.

Després d’una estona, tindrem un segon PDF amb text seleccionable i copiable del PDF.

Si tenim un document escanejat a doble pàgina, és a dir, hi ha dues pàgines per pàgina, llavors podem indicar-ho:

pdfsandwich -lang cat -layout double document.pdf

Si voleu més opcions, podeu mirar la pàgina oficial de pdfsanwich.

A %d bloguers els agrada això: