Category Archives: audio

extreure elements d’un arxiu swf

No m’agrada massa el flash ja que en no és un programari lliure, i no té massa bona implementació. Bé, la qüestió és que en un swf hi havia un audio que volia tenir per separat. També serveix per les imatges que surten, que pot ser volem recuperar-les d’un swf.

Un cop creat es fa difícil tornar a extreure el que s’ha incrustat…

bé, doncs he trobat una eina que ho permet, està dins d’un conjunt d’eines anomenades SWFTOOLS. Estan sota llicència GPL, i ens permeten fer un bon munt de coses.

El primer que cal fer és instal·lar-ho

Podem provar de veure si el tenim als repositoris, mirant d’instal·lar-ho com sempre

 • zypper in swftools (en linkat i opensuse)
 • apt-get install swftools (en debian i derivats)

Com que no els he trobat, he passat a compilar-los des del que ofereix la pàgina oficial:

 • en abaixem el paquet amb: wget http://www.swftools.org/swftools-0.9.2.tar.gz
 • el descomprimim: tar -zvxf swftools-0.9.2.tar.gz
 • entrem dins de la carpeta: cd swftools-0.9.2/
 • el compilem:
  • ./configure –prefix=/usr/local
  • make
  • make install
  • nota: si dóna problemes, cal instal·lar alguna dependència ( install libgif-dev xpdf libfreetype6 libfreetype6-dev libjpeg62 libjpeg8 libjpeg8-dev)

Jo he fet la prova en la Linkat 11.4 i en un Debian (Whezzy i Squeeze) i perfecte!

(font: http://maurizio-franco.blogspot.com.es/2012/01/installing-swftools-on-debianubuntu.html)

Ara ja el tenim per ser usat…. com veiem a la pàgina oficial, podem fer un bon munt de coses, des de crear swf a partir de pdf, així com extreure-ho després.

El que jo vull explicar és

com extreure:

una de les aplicacions que tenim ara instal·lades és swfextract

Per usar, res més senzill que:

$ swfextract [el què volem] arxiuorigen.swf -o arxiusortida.extensió

exemple:

$ swfextract nom.swf
i ens diu el que conté
per exemple, jo he fet una prova amb un que tenia i m’ha donat aquesta informació:
[-i] 87 Shapes: ID(s) 3, 7, 15, 17-94, 96, 98, 100, 102-104
[-i] 3 MovieClips: ID(s) 6, 8, 13
[-j] 5 JPEGs: ID(s) 16, 95, 97, 99, 101
[-s] 1 Sound: ID(s) 14
[-F] 3 Fonts: ID(s) 1, 4, 9
[-M] 3 Embedded MP3s: ID(s) 6, 8, 13
[-f] 1 Frame: ID(s) 0
[-m] 1 MP3 Soundstream

això vol dir que si vull extreure audio, res més senzill que:
$ swfextract -s 14  arxiuorigen.swf -o arxiusortida.mp3

on -s vol dir so i el número fa referència al número de la info que m’ha donat!

Com veieu aquesta eina ens dóna molt de joc!

😉

Anuncis

Convertir audio (APE+CUE a OGG)

Ja fa molt de temps se’m va ocurrer usar http://www.monkeysaudio.com/ per fer còpies de seguretat dels meus discs de música. Aquest programa convertia el CD d’àudio en dos fitxers, un acabat en APE i un altre amb l’extenció CUE. Després d’uns quants anys me’ls he retrobat en un disc dur extern i, avui, he volgut passar-los a OGG. Així que mans a l’obra…
Primer que res, caldrà instal·lar alguns paquets, en el cas de debian jo he instal·lat els següents, que no tenia instal·lats:

 apt-get install ffmpeg monkeys-audio vorbis-tools bchunk flac wacpack cuetools shntool mp3info

En el cas de Debian Testing m’ha donat un error el libavcodec53, així que l’he reinstal·lat 🙂
Ara anem a convertir l’arxiu APE a WAV amb:

mac arxiuaconvertir.ape arxiufinal.wav -d

Ara ens queda dividir el gran arxiu que ens ha quedat en les pistes, la informació la tenim a l’arxiu CUE. En l’arxiu CUE hi ha la informació d’on comença i on acaba la pista, i és aquesta informació que s’usa per dividir-ho.
Així, per dividir l’arxiu WAV usant la informació CUE usarem la comanda bchunk:

bchunk -w arxiu.wav nomarxius.cue result

result és el nom que tindran els arxius al separar-se quedant result01.wav, result02.wav, result03.wav …. I finalment ja podem convertir els arxius de WAV a OGG usant les eines vorbis-tools:

oggenc -b 256 *.wav

el 256 fa referència a un bitrate de 256 kbps.

També podem usar altres eines per convertir. Així, una altra possibilitat és usar ffmpeg: per convertir en OGG

ffmpeg -i audio.wav -acodec libvorbis audio.ogg

o a MP3:

ffmpeg -i audio.wav -acodec libmp3lame audio.mp3

Fonts:
https://wiki.archlinux.org/index.php/APE%2BCUE\_Splitting
http://tuxarena.blogspot.com.es/2009/04/how-to-convert-ape-to-ogg-vorbis-or-mp3.html
http://linuxconfig.org/ffmpeg-audio-format-conversions

%d bloggers like this: