Category Archives: català

Accents amb un teclat americà

file://https://croniqueslinux.files.wordpress.com/2012/12/wpid-teclat.jpg
Ja fa uns anys que vaig anar de viatge a la Xina i em vaig comprar un EeePC 1000HE, del que estic molt content. Hi vaig instal·lar Ubuntu (gnome), i en la configuració del teclat vaig triar la “tecla compose“, és a dir, em permetia usar una de les tecles com a comodí per accentuar. Amb el temps m’he passat a Lubuntu en el notebook, en especial per optimitzar recursos de la màquina, i prioritzar les eines per sobre de l’aspecte.

El canvi va anar molt bé, tot i que el teclat està en format USA, i en l’escriptori LXDE no havia trobat la manera de gestionar la tecla compose!

Aquests dies de festa, m’ha permés trobar la solució… configurar l’autostart de LXDE.

Així, res més senzill que editar el fitxer de configuració:

sudo emacs /etc/xdg/lxsession/Lubuntu/autostart

En aquest cas he optat per la tecla “menu” com a tecla comodí per fer el compose, així, a dins cal afegir:

@setxkbmap -option "compose:menu"

Ara cada vegada que la mantinc premuda la tecla “menu”i tot seguit ‘ + a em dóna á.

si volem usar una altra tecla, només cal canviar l’opció per la tecla que volem!
compose:ralt
compose:lwin
compose:rwin
compose:menu
compose:rctrl
compose:caps

😉

font de la imatge

Anuncis

Escriure símbols i diacrítics en Emacs

https://i0.wp.com/www.princeton.edu/~chaol/theme/emacs-logo.png Sóc usuari novell d´Emacs, i cada cop m’agrada més. Quan vaig estar a la Xina em vaig comprar un netbook (Asus Eeepc) i només té teclat americà. El primer que vaig fer va ser posar-li Gnu/Linux (Ubuntu) i configurar-li la possibilitat del “compose”, així puc escriure usant la tecla que he predifinit (Alt-right) per poder composar lletres. En el cas d´Emacs no m’anava la tecla compose, així que la ç o les lletres accentuades eren una mica complicades d’escriure en català amb el preuat Emacs.

Això ha estat així fins que he llegit l’article Diacritics in Emacs de la pàgina masteringemacs.org. Així que he pres unes notes i he fet proves en Emacs que escric a continuació. Emacs té suport compert per Unicode, i també diferents mètodes d’entrada permetent que Emacs pugui treballar amb diverses llengües. A l’emacs tenim tres mètodes per inserir símbols i diacrítics: Unicode Code Points, Character Composition i Multilingual Text Input.

Unicode Code Points:

Per usar aquest mètode fem C-x 8 RET i escrivim el codi hex o el nom, també podem teclejar TAB per llistar les possibles opcions. Així podem escriure:

⌨ fent C-x 8 RET KEYBOARD 
⌢ fent C-x 8 RET FROWN

Character Composition:

Una altra manera d’escriure usada, en especial per diacrítics, és usar el sistema semblant a l’anterior: C-x 8 Per exemple, per escriure ç fem C-x 8 , c i per escriure ó fem C-x 8 ‘ o Per llistar possibilitats tenim l’opció C-x 8 C-h i per llistar tots els caracters accentuats C-x 8 ‘ C-h

C-x 8 ' SPC  '
C-x 8 ' '   ´
C-x 8 ' A   Á
C-x 8 ' i   í
C-x 8 ' y   ý

Multilingual Text Input.

Per activar el mode d’entrada en altres llengües amb emacs només cal activar-ho i desactivar-lo amb C-\ o M-x toggle-input-method. A la barra inferior quedarà marcat el mètode que estem usant, per exemple el mode que uso per escriure en català és “latin-1-prefix” i queda a sota marcat

-1>U:**- :

Qua s’activa podem escriure els accents de forma habitual com ara:

é ho fem amb 'e
è ho fem amb `e
ç ho fem amb ~c
' ho fem amb 'SPC

Per poder canviar entre diferents modes d’escriure podem fer-ho teclejant amb C-x RET C-\ o M-x set-input-method. Així per exemple podem triar escriure en:

xinès: C-x RET C-\ i triant chinese-py i ja podem escriure en xinès 你好!
japonès: C-x RET C-\ i triant japanese i ja podem escriure ひらがな
àrab: C-x RET C-\ i triant arabic i ja podem escriure ع ث ر ة

i una llarga llista de llengües amb caracters diferents…

Fins i tot podem usar per escriure diacrítics amb llenguatge Tex, C-x RET C-\ i triant tex i ja podem escriure:

\`a dóna à
\"o dóna ö
\=a dóna ā
\o dóna ø 
\ss dóna ß
\d{a} dóna ạ 

o fins i tot símbols matemàtics:

\sum dóna ∑
\div dóna ÷
\frac12 dóna ½ 
\gamma dóna γ

A més a més, tenim que podem usar altres formes d’entrades com IPA, sgml, i un llarg etc. Només cal C-x RET C-\ i TAB per a que surti una llista llarga de possibilitats.

font: Diacritics in Emacs

Corrector de català mentre escrivim a l’Emacs

 

Des de que uso Emacs que m’han anat sorgint dubtes, problemes i solucions referents a l’ús del català. El primer problema que vaig tenir era que no era capaç d’escriure en accents fins que ho vaig solucionar. La segona cosa era com fer anar un corrector en català, i també ho vaig trobar.

Ara resulta que m’he trobat que volia usar el corrector al “vol”, és a dir, com en altres programes que es va posant en roig les paraules mal escrites. La solució, usar el mode flyspell que depén del diccionari de l’ordinador. El mode flyspell-mode quan l’he volgut usar m’he trobat que no hem reconeixia el diccionari català, i això que el tenia instal·lat. Quan he fet un canvi de diccionari:

M-x ispell-change-dictionary

Llavors m’ha saltat un error: Check that emacs is using `ispell’ and not other application such as `aspell’. See the value of the variable `ispell-program-name’.

Ho he arreglat afegint al .emacs:

(setq-default ispell-program-name "aspell")

I ara ja funciona!

Si volem tenir funcionant el flyspell per defecte en iniciar Emacs, cal que afegim a .emacs:

(setq-default flyspell-mode t)

Ara ja no tinc res a envejar a cap editor de textos dels habituals 😉

A més a més….

Si voleu usar Emacs per programar podeu fer ús també del flyspell:

M-x flyspell-prog-mode

Amb això, farà la correcció dels comentaris, però no marcarà les del llenguatge de programació i les variables.

Si volem usar flyspell amb LaTeX, podem escriure dins del .emacs:

(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'flyspell-mode)

Recordeu que cal tenir instal·lat els aspell (o de la llengua que vulguem el diccionari), si no ho tenim cal:

zypper in aspell-ca
apt-get install aspell-ca

fonts: Wikiemacs Article a Crysol Ispell, flyspell y abbrev Explicació de Javier Valcarce

Accents a l’Emacs

Des de que he començat a usar Emacs, m’he trobat amb la dificultat d’escriure els accents.
Al principi, si feia anar l’emacs des de consola amb:
$ emacs -nw
anava perfecte, però no era la solució!!!
Al final, després de provar un munt de coses, he trobat que la culpa és que tinc instal·lat l’IBUS per escriure en xinès, i pel que sigui la codificació no acaba d’anar.
La solució des de terminal era en mode gràfic:
$ XMODIFIERS=@im=none emacs
però no era qüestió d’anar obrint terminals per executar l’emacs per escriure amb accents.

Al final, gràcies a la pàgina http://ur1.ca/3aql5 que resolvia el problema “<dead-acute> is undefined”

LA SOLUCIÓ definitiva:
afegir a ~/.emacs la línia següent:
(require ‘iso-transl)

🙂

%d bloggers like this: