Category Archives: comandes

Bad Character ‘�’

Un arxiu que he llegit des de terminal m’ha donat un error de lectura:

> bad character '�'

Mirant la codificació de l’arxiu amb la comanda file, he vist que no té la codificació per a UNIX, així que a canviar-ho. Primer cal instal·lar dos2unix:

sudo apt-get install dos2unix

i després a convertir-ho:

dos2unix -n arxiu.txt arxiu2.txt

i problema resolt!

😉

Anuncis

Espai de disc

Hi ha moltes eines per saber l’espai del disc, tant en ús com l’espai lliure. Però moltes vegades no tenim accés a un entorn gràfic. Des de terminal tenim varies eines que ens permeten saber l’espai que tenim lliure i en ús. Dues de les dues més importants són du i df.
Per saber-ne més, només cal usar el propi manual:

man du 

o

man df

Espai que tenim lliure i en ús

La comanda df ens ajuda a saber l’espai lliure en el disc. Per defecte, només amb la comanda:

df

veurem l’espai que hi ha lliure a totes les particions, i alhora ens mostra l’espai usat en percentatge.
Un exemple de sortida de la comanda és:
file://https://croniqueslinux.files.wordpress.com/2013/10/wpid-df.png

Amb l’opció -h tindrem la sortida en Gb, Mb i Kb. Amb la comanda -T ens diu el tipus de sistema de fitxer. Si volem veure la informació d’un disc, només cal:

df /dev/sdXX

Mesurar l’espai dels directoris

La comanda du ens ajuda a saber l’espai ocupat dels directoris. Primer fa una lectura total (de directoris visibles i també dels ocults), força lent, podem usar el paràmetre -sh per que només ens doni el resultat total:

du -sh

Amb el paràmetre -S ens mostra la mesura total de cada directori, inclosos els subdirectoris. Si volem saber l’espai ocupat per un firectori ocupat, cal posar l’adreça del directori:

du -h /home/usuari/Baixades

També podem visualitzar varis directoris a la vegada amb la comanda -c:

du -sch /home /var

Fonts:

HUGHES, P.; NAVRATILOVA, V. (2000). Linux for dummies: Quick reference. Indianapolis: Wiley Publishing.

ANGUIANO, E.; CAMACHO, D.; NAVARRETE, C. (2008). Guía de aprendizaje Linux. Madrid: Pearson Educación.

NEGUS, C.; CAEN, F. (2008). Fedora Linux: Toolbox. Indianapolis: Wiley Publishing.

extreure elements d’un arxiu swf

No m’agrada massa el flash ja que en no és un programari lliure, i no té massa bona implementació. Bé, la qüestió és que en un swf hi havia un audio que volia tenir per separat. També serveix per les imatges que surten, que pot ser volem recuperar-les d’un swf.

Un cop creat es fa difícil tornar a extreure el que s’ha incrustat…

bé, doncs he trobat una eina que ho permet, està dins d’un conjunt d’eines anomenades SWFTOOLS. Estan sota llicència GPL, i ens permeten fer un bon munt de coses.

El primer que cal fer és instal·lar-ho

Podem provar de veure si el tenim als repositoris, mirant d’instal·lar-ho com sempre

 • zypper in swftools (en linkat i opensuse)
 • apt-get install swftools (en debian i derivats)

Com que no els he trobat, he passat a compilar-los des del que ofereix la pàgina oficial:

 • en abaixem el paquet amb: wget http://www.swftools.org/swftools-0.9.2.tar.gz
 • el descomprimim: tar -zvxf swftools-0.9.2.tar.gz
 • entrem dins de la carpeta: cd swftools-0.9.2/
 • el compilem:
  • ./configure –prefix=/usr/local
  • make
  • make install
  • nota: si dóna problemes, cal instal·lar alguna dependència ( install libgif-dev xpdf libfreetype6 libfreetype6-dev libjpeg62 libjpeg8 libjpeg8-dev)

Jo he fet la prova en la Linkat 11.4 i en un Debian (Whezzy i Squeeze) i perfecte!

(font: http://maurizio-franco.blogspot.com.es/2012/01/installing-swftools-on-debianubuntu.html)

Ara ja el tenim per ser usat…. com veiem a la pàgina oficial, podem fer un bon munt de coses, des de crear swf a partir de pdf, així com extreure-ho després.

El que jo vull explicar és

com extreure:

una de les aplicacions que tenim ara instal·lades és swfextract

Per usar, res més senzill que:

$ swfextract [el què volem] arxiuorigen.swf -o arxiusortida.extensió

exemple:

$ swfextract nom.swf
i ens diu el que conté
per exemple, jo he fet una prova amb un que tenia i m’ha donat aquesta informació:
[-i] 87 Shapes: ID(s) 3, 7, 15, 17-94, 96, 98, 100, 102-104
[-i] 3 MovieClips: ID(s) 6, 8, 13
[-j] 5 JPEGs: ID(s) 16, 95, 97, 99, 101
[-s] 1 Sound: ID(s) 14
[-F] 3 Fonts: ID(s) 1, 4, 9
[-M] 3 Embedded MP3s: ID(s) 6, 8, 13
[-f] 1 Frame: ID(s) 0
[-m] 1 MP3 Soundstream

això vol dir que si vull extreure audio, res més senzill que:
$ swfextract -s 14  arxiuorigen.swf -o arxiusortida.mp3

on -s vol dir so i el número fa referència al número de la info que m’ha donat!

Com veieu aquesta eina ens dóna molt de joc!

😉

Rsync a un disc dur extern

https://i2.wp.com/mindprod.com/image/iconcorp/rsync.png

rsync és una eina que ens permet fer còpies de seguretat entre difrents màquines, discs, i té molta versalitat. Si ens costa la línia de comandes, llavors la podem usar en entorn gràfic a través de Grsync.

rsync [OPCIONS]... origen ... destí

Un exemple de la comanda:

rsync -r -t -v --progress -s /home/usuari/lacarpeta/ /media/discdur/

Amb això farà una còpia de seguretat.

Per fer-ho via SAMBA amb ssh:

 1. primer cal muntar el disc amb samba
mount -t cifs //ip/carpetadeldiscdur /mnt/carpetadestímuntada
 1. sincronitzem
rsync -rtv --progress -e -ssh /origen/ /mnt/carpetadestímuntada
 1. desmontem el disc
umount /mnt/carpetadestímuntada

Un truc senzill és aprofitar quan muntem un disc, podem usar la carpeta on es munta per defecte .gvfs:

rsync -r -t -v --progress -s /origen/ /home/usuari/.gvfs/carpetadeldiscextern/

😉

Per saber-ne més de l’ús de grsync. Per saber-ne més de rsync y manual rsync.

%d bloggers like this: