Category Archives: terminal

Bad Character ‘�’

Un arxiu que he llegit des de terminal m’ha donat un error de lectura:

> bad character '�'

Mirant la codificació de l’arxiu amb la comanda file, he vist que no té la codificació per a UNIX, així que a canviar-ho. Primer cal instal·lar dos2unix:

sudo apt-get install dos2unix

i després a convertir-ho:

dos2unix -n arxiu.txt arxiu2.txt

i problema resolt!

😉

Anuncis

Conèixer la targeta gràfica

Des de que he instal·lat xUbuntu 15.04 al meu vell portàtil hp 550 que quan inicio per primera vegada el Youtube es penja la gràfica. Abans amb la versió 14.04 LTS no m’havia passat. Així que el primer que he revisat és la gràfica que tinc posada. Ací explico com saber la gràfica.

Anem a veure com puc saber la gràfica:

des de la terminal escrivim:

lspci | grep Graphics

i surt:

VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GME965/GLE960 Integrated Graphics Controller 

o també podem usar la comanda lshw:

lshw | grep Graphics

i ens mostra:

product: Mobile GME965/GLE960 Integrated Graphics Controller

i si volem gràficament (GUI), també podem usar el programa hardinfo , si no el tenim instal·lat, podem instal·lar-lo:

sudo apt-get install hardinfo

hardinfo.png

😉

PD: Quan trobi la solució del problema, ho penjaré al blog.

Girar un video

Avui tenia una mica de temps, i remenant videos de fa uns mesos, m’he trobat amb un video gravat amb mòbil, i es veu girat a l’ordinador.

Així que remenant una mica, el mencoder novament em dóna un cop de mà. Escrivim a la terminal:

mencoder -vf rotate=1 -oac pcm -ovc lavc videosensegirar.mp4 -o videogirat.mp4

El que el fa girar és l’opció rotate=1 que el gira 90º a la dreta. Si volem en l’altra direcció ho canviem per rotate=2

En poc temps ja tinc el video girat!

😉

Exiftool

Aquest estiu estic remenant les fotos de les diferents càmares i volia saber les metadades. Així que he trobat una eina interessant des de la terminal exiftool. La tinc instal·lada a Lubuntu 14.04 i va força bé.

Primer, cal instal·lar amb:

sudo apt-get install exiftool

Després tan fàcil com executar exiftool i la imatge:

exiftool imatge.png

Per exemple:

exiftool tux.png
ExifTool Version Number     : 9.46
File Name            : tux.png
Directory            : .
File Size            : 8.1 kB
File Modification Date/Time   : 2014:07:01 12:20:40+02:00
File Access Date/Time      : 2014:08:12 20:02:53+02:00
File Inode Change Date/Time   : 2014:07:01 12:20:47+02:00
File Permissions        : rw-rw-r--
File Type            : PNG
MIME Type            : image/png
Image Width           : 128
Image Height          : 128
Bit Depth            : 8
Color Type           : RGB with Alpha
Compression           : Deflate/Inflate
Filter             : Adaptive
Interlace            : Noninterlaced
Gamma              : 2.2222
Image Size           : 128x128

i fins aquí… però després he estat jugant amb altres arxius, si feu la prova us sorprendrà amb PDF, ODT, ZIP,…

🙂

Recuperar CDs i DVDs

Amb el temps m’he trobat que molts CDs que he gravat, deixen de funcionar, i sovint sembla que les dades i música desada ja no es pot recuperar.

Hi ha moltes eines pensades per fer-ho, tan GUI com CLI, fins i tot tenim distribucions fetes especialment per tasques d’aquest tipus.

En aquest cas usaré GNU ddrescue una comanda que permet recuperar dades. Així podem crear imatges de cds, dvds, usbs i discos durs des d’on recuperar-ne. Si no el tenim instal·lat, res més senzill (en la linkat 12.04 o en Ubuntu i derivades):

sudo apt-get install ddrescue

La comanda és:

ddrescue [options] infile outfile [logfile]

En un cas pràctic, vull reparar un CD, així que ara només ens cal iniciar la comanda:

ddrescue –n –b 2048 /dev/cdrom nomimatge.iso fitxerlog.txt
 • La -b diu la mida dels blocs que té els CDs, és a dir 2048 bytes.
 • La -n és per fer que duri menys temps, intentarà recuperar les parts llegibles.
 • Si veiem que tenim molts errors, llavors substituim la -n per -d que és un mode directe per llegir tantes dades com sigui possible.

Mentre no canviem el log ni la ISO, podem seguir treballant sobre la mateixa imatge, és a dir, que després d’una passada, podem fer-ne tantes com vulguem i anirá afegint dades sobre la ISO creada. Cal tenir en compte que si tenim que recuperar un disc dur o un usb, llavors aconsello fer prèviament una còpia amb dd. Així evitem modificar res sobre el disc malmés i treballarem directament sobre la imatge. Així podríem començar a treballar sobre una partició:

dd-rescue /dev/hda1 hda1.img

Aquesta imatge és una còpia bit a bit exacta. Si volem provar de reparar-la, podem pasar fsck

sudo fsck -y ~/hda1.img

Ara, podem crear una carpeta on muntar la imatge hda1.img.

mkdir -p /lloc/on/volem/muntar/recuperar

i ara muntem la imatge:

mount -o loop,ro -t filesystemtype hda1.img /lloc/on/volem/muntar/recuperar

En qualsevol moment podem aturar el procés amb CRTL+c i després, podem reiniciar i seguirà on ho hem deixat. Si volem més informació:

ddrescue -help

Espero que sigui d’utilitat 😉

Convertir un vcd a mpg

Fa un temps que tenic algunes pel·lícules en format VCD. Amb el temps, ocupen molt d’espai, i els CDs físics solen deteriorar-se. Així que he decidit desar-los en format de video MPG. Per fer això podem usar la comanda vcdxrip. Res més senzill que inserir el VCD al lector de l’ordinador, i un cop inserit, usar la comanda:

vcdxrip -p --nofiles -C

un cop ha acabat, ens crea un arxiu avseq01.mpg i un altre videocd.xml. El primer és el video, i el segon tenim les dades de la conversió. Si volem podem treure el CD des de la mateixa terminal escrivint

eject

I ja tenim la còpia del nostre VCD.

Desitjo que sigui d’utilitat!

😉

Espai de disc

Hi ha moltes eines per saber l’espai del disc, tant en ús com l’espai lliure. Però moltes vegades no tenim accés a un entorn gràfic. Des de terminal tenim varies eines que ens permeten saber l’espai que tenim lliure i en ús. Dues de les dues més importants són du i df.
Per saber-ne més, només cal usar el propi manual:

man du 

o

man df

Espai que tenim lliure i en ús

La comanda df ens ajuda a saber l’espai lliure en el disc. Per defecte, només amb la comanda:

df

veurem l’espai que hi ha lliure a totes les particions, i alhora ens mostra l’espai usat en percentatge.
Un exemple de sortida de la comanda és:
file://https://croniqueslinux.files.wordpress.com/2013/10/wpid-df.png

Amb l’opció -h tindrem la sortida en Gb, Mb i Kb. Amb la comanda -T ens diu el tipus de sistema de fitxer. Si volem veure la informació d’un disc, només cal:

df /dev/sdXX

Mesurar l’espai dels directoris

La comanda du ens ajuda a saber l’espai ocupat dels directoris. Primer fa una lectura total (de directoris visibles i també dels ocults), força lent, podem usar el paràmetre -sh per que només ens doni el resultat total:

du -sh

Amb el paràmetre -S ens mostra la mesura total de cada directori, inclosos els subdirectoris. Si volem saber l’espai ocupat per un firectori ocupat, cal posar l’adreça del directori:

du -h /home/usuari/Baixades

També podem visualitzar varis directoris a la vegada amb la comanda -c:

du -sch /home /var

Fonts:

HUGHES, P.; NAVRATILOVA, V. (2000). Linux for dummies: Quick reference. Indianapolis: Wiley Publishing.

ANGUIANO, E.; CAMACHO, D.; NAVARRETE, C. (2008). Guía de aprendizaje Linux. Madrid: Pearson Educación.

NEGUS, C.; CAEN, F. (2008). Fedora Linux: Toolbox. Indianapolis: Wiley Publishing.

Música des de la Terminal amb VLC

Sovint uso programes per escoltar música des de programes visuals, són bonics, estètics, senzills de controlar, a un clic de ratolí. Però moltes vegades tinc la sensació que només vull escoltar música, sense fer cap cosa més enllà que el fet d’acompanyar la feina que faig. Així que trobo l’opció d’escoltrar la música des de la terminal, alliberem ús de RAM i que ens centrem realment en la feina que estem fent. Si tenim instal·lat el programa VLC, ja podem fer-ho. Res més senzill que a la terminal escriure:

vlc -I ncurses audio.ogg

o directament:

nvlc audio.ogg

Si premem “h” ens donarà l’ajuda:

h,H Mostra / Amaga quadre d’ajuda
i Mostra / Amaga caixa d’informació
m Mostra / Amaga quadre de metadades
L Mostra / Amaga quadre de missatges
P Mostra / Amaga quadre de llista de reproducció
B Mostra / Amaga navegador de fitxers
x Mostra / Amaga quadre d’objectes
S Mostra / Amaga quadre d’estadístiques
Esc Tanca Afegeix/Cerca entrada
Ctrl-l Actualitza la pantalla

a Puja el volum
z Baixa el volum
q Sortir del programa
<espai> Pausa / Reprodueix
n, p Element de la llista de reproducció anterior/següent
<Intro> Afegeix el fitxer seleccionat a la llista de reproducció
e Expulsa (si és aturat)
<espai> Afegeix el directori seleccionat a la llista de reproducció
. Mostra/Amaga els fitxers ocults
D Elimina de la llista de reproducció
Fletxa dreta/esquerra Avança i retocedeix l’audio
r Activa/Desactiva reproducció a l’atzar
l Activa/Desactiva bucle a la Llista de reproducció
R Activa/Desactiva Repeteix tema
o Ordena llista de reproducció per títol
O Inverteix l’ordre de llista de reproducció per títol
g Vés fins a l’ítem que s’està reproduint ara
/ Cerca un ítem

De forma gràfica em consum més de 40mb la reproducció de la cançó, en canvi des de terminal, fent la mateixa feina, no arriba als 14mb! No és massa, però per a què consumir més ram de la necessària? A més a més, i l’executem des d’una eina com byobu, com jo faig, pots tancar la terminal i segueix funcionant! Pots anar a la terminal i tornar a executar byobu i podem tornar a fer canvis, com aturar, iniciar, pausar, etc…

Solucionar discs amb FSCK

Moltes vegades m’he trobat amb discs externs que no s’obren o que de sobte l’ordinador es queixa que s’ha de fer manualment el xequeig. Sovint passa per extreure-les sense desmuntar, o per altres causes, apagat iniesperat de la màquina,… Així que podem perdre la infromació del disc o no podem accedir-hi. L’eina a usar és fsck (file system consistency check) que serveix per solucionar les inconsistències del sistema d’arxius i si en troba pot corregir-les. Per poder executar-lo cal fer-ho de manera com a superusuari (sudo / su).

Ús:

Per poder dur-ho a terme, el primer és llistar les particions i discs, es pot fer de moltes maneres, la que faig anar és:

$ cat /proc/partitions

Un cop veiem la llista, ara cal desmontar-ho:

$ umount /dev/sdXX

I ara com superusuari iniciem fsck:

$ sudo fsck -a /dev/sdXX

Forçar comprovació en reinici:

Una altra possibilitat és que volem forçar un xequeig automàtic en el proper reinici:

sudo touch /forcefsck
sudo reboot

Notes:

Aquesta comanda fsck se pot fer anar en qualsevol sistema de fitxers, tot i que ha d’estar instal·lades les dependències necessàries.  Per defecte és per a sistemes de fitxers de tipus ext, si volem altres tipus FAT podem usar la comanda DOSFSCK!
Altres opcions que permet són:

-a fa la feina automàticament, no tindrem tot el control de l’eina.

-r al contrari de el mode automàtic, ens demanarà la confirmació en cada procés.

-v mostra tota la informació del procés.

– t executa un sistema de fitxers concret, p.e.:  …-t ntfs …

-c fa una comprovació dels blocs en el disc.

-f obliga el xequeig.

-y diu Sí (yes) a totes les preguntes.

Solucionar discs FAT i NTFS

Ja he comentat l’ús del FSCK i ara volia comentar com fer-ho amb disc de tipus FAT.
Com a eina imprescindible hi ha testdisk que permet molts sistemes de fitxers, i realment es pot considerar la navalla suïssa!, gràficament tenim gparted i disks (Palimpsest Disk). Però una eina senzilla i molt semblant a fsck és dosfsck. Primer que res cal tenir instal·lat el paquet dosfstools:

sudo apt-get install dosfstools

FAT:

Per poder dur-ho a terme, el primer és llistar les particions i discs, es pot fer de moltes maneres, la que faig anar és:

$ cat /proc/partitions

Un cop veiem la llista, ara cal desmontar-ho:

$ sudo umount /dev/sdXN

I ara com superusuari iniciem dosfsck, cal posar el número, per exemple sdf1:

$ sudo dosfsck -a -t /dev/sdXN 

NTFS:

No és un sistema de fitxers massa ben suportat per GNU/Linux, però hi ha un bon munt d’eines…
Si volem comprovar discs NTFS podem usar ntfs-config, per això ens cal tenir instal·lat:

sudo apt-get install ntfs-config

O també podem usar scrounge-ntfs

sudo apt-get install scrounge-ntfs

%d bloggers like this: