Category Archives: ubuntu

Afegir una llançadora a l’escriptori en Linkatedu 12.04

Des de que la Linkat ha passat a tenir com a base Ubuntu, ens trobem que algunes coses es fan una mica diferent.

Si volem afegir una llançadora a l’escriptori, abans es feia botó dret del ratolí sobre l’escriptori i creavem la “llançadora”, però ara no funciona.

Per poder fer-ho, podem fer en un terminal (crtl+alt+t), una vegada s’ha obert la terminal, escrivim:

gnome-desktop-item-edit ~/Escriptori --create-new

I fem els mateixos passos que ja feiem abans!

Serveix també per a Ubuntu 12.04.

😉

Anuncis

Esperanto en Xubuntu

Ja fa un temps que estudio Esperanto i em calia poder escriure el “supersigno”, així que al portàtil on tinc instal·lat Xubuntu no trobava com configurar-ho. En Gnome és senzill, ho trobem en la configuració del teclat i en les opcions podem triar esperanto – supersigno en l’opció qwerty, és a dir, que amb la tecla [alt gr] i prement la lletra que porta supersigno, ens surt ĝ, ŝ, ŭ … En Lubuntu i entorns lxde es pot fer com ho explicava per fer accents en un teclat americà. Només cal posar:

@setxkbmap -option "esperanto:qwerty"

En el cas de Xubuntu, he partit de la mateixa idea anterior, configurant-ho directament amb el setxkbmap.
Els passos que he seguit:

https://croniqueslinux.files.wordpress.com/2013/06/wpid-teclat01.png

Primer cal obrir “El Gestor d’ajustaments”

Tot seguit, anem a “Sessió i engegada”

https://croniqueslinux.files.wordpress.com/2013/06/wpid-teclat02.png

Finalment anem a la pestanya “Inici automàtic d’aplicacions”,

https://croniqueslinux.files.wordpress.com/2013/06/wpid-teclat03.png

1. Afegim una comanda
2. Posem un nom, una descripció i la comanda: 
/usr/bin/setxkbmap -option "esperanto:qwerty"
3. Fem d'acord i
4. tanquem

Ara, la propera vegada que reiniciem l’ordinador, ja tindrem habilitat el supersigno.

Ibus i problemes amb Unity

Porto uns dies al netbook usant Ubuntu 11.10 amb Unity, i m’havia desaparegut l’IBUS que uso per escriure en Xinès. No hi havia manera que funcionés.
Finalment he trobar la solució:
1, instal·lem dconf-editor:
sudo apt-get install dconf
2, executem dconf-editor

3, i anem a …
unity

Un cop aquí, cal afegir ‘Ibus’ i fem RETORN. Ara ja ho tenim funcionant!

Codificació no vàlida

Avui estava copiant uns documents antics d’un disc dur vell al meu ordinador. I me m’he trobat un munt de símbols ? i al final de l’extensió la expressió “codificació no vàlida”. Sempre que em passava això, el que feia era renombrar-ho, però aquesta vegada eren molts. Després de cercar molt, he trobat que això passa perquè la codificació que tenien era iso-8859-9, i el meu ordinador treballa amb utf8. La solució me l’ha donat la comanda CONVMV!!!

No la tenia instal·lada, així que primer cal:

en Fedora com a root: yum install convmv (ubuntu, ‘apt-get install convmv’, en opensuse no ho he provat, suposo que amb un ‘zypper in convmv’), i ara executem la conversió de codificació:

$ convmv -f iso-8859-9 -t utf8 –notest -r /lloc/on/tenim/elsdocuments/
I en uns segons tot perfecte!!! 😛

Sincronitzar gnote amb dropbox

Fins fa poc usava poc el Tomboy, o d’altres programes de notes com ara el GNOTE. Però fa poc vaig llegir un article de com sincronitzar-ho entre ordinadors a través del dropbox.

He seguit els passos que explicaven en “Usemos linux” http://ur1.ca/2e9r3, però NO m’ha funcionat… el problema era que no em reconeixia ~/.gnote l’havia de canviar per ~/.local/share/gnote

Així que al final ho he fet d’aquesta manera:

Crear una carpeta Gnote dins de la carpeta Dropbox,
$ mkdir ~/Dropbox/gnote

Copiar les notes que tenim a dins del Dropbox.
$ cp ~/.local/share/gnote/* ~/Dropbox/gnote/

Esborrem la carpeta local del gnote.
$ rm -r ~/.local/share/gnote/

Creem un enllaç simbòlic on desem les notes del gnote i vagi a cercar-les al /dropbox/gnote/.
$  ln -s ~/Dropbox/gnote/ ~/.local/share/gnote

🙂

Eina gràfica per calcular HASH

Tot i que la terminal sempre va molt bé, també per la gent que té preferències pels entorns gràfics, tenim una eina anomenada gtkhash per generar les md5 i sha1. Es pot instal·lar des de synaptic, o des de la terminal.

Eliminar Kernels vells

Per esborrar kernells vells, que es van acumulant a l’Ubuntu i al seu grub, sempre podem fer el següent:

  • saber les versions que tenim a l’ordinador amb:

sudo dpkg -l | grep linux-image

  • eliminar les versions velles amb:

sudo apt-get remove –purge elkernelvell

per elimnar-ho canviem ‘elkernelvell’ per linux-image-2.6.31-14-generic

i ja ho tenim!

😉

Accés a una carpeta compartida amb NFS

Si volem accedir a una carpeta compartida a través del protocol NFS, necessitem primer instal·lar els paquets portmap i nfs-common, a través de la terminal:

$ sudo apt-get install portmap nfs-common
$ sudo /etc/init.d/portmap restart

Ara només ens cal montar la carpeta a l’ordinador client. Per fer-ho ens cal crear una carpeta on ens muntarà la carpeta del servidor.

$ sudo mkdir /mnt/carpeta-servidor

Finalment només ens cal montar-ho amb la següent ordre:

$ sudo mount -t nfs ip-del-servidor:/carpeta /mnt/carpeta-servidor

Si volem que ens ho monti en iniciar l’ordinador, només cladrà modificar el /etc/fstab afegint-hi:

ip-del-servidor:/carpeta /mnt/carpeta-servidor nfs
;)

Iniciar el servidor NFS

Per poder iniciar el servidor NFS, necessita que s’inici el portmap:

$ sudo /etc/init.d/portmap start

Ara només cal iniciar el servei NFS:

$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

Si del volem aturar:

$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server stop
;)

Configurar el servidor NFS

Per poder configurar un servidor NFS hem d’editar l’arxiu /etc/exports

Aquí podrem decidir quina carpeta volem compartir,  si té permisos de lectura o lectura i escriptura; i també des de quin ordinador es permet l’accés (una sóla IP o tot un rang).

Cal recordar que els permisos que donem estan supeditats als del propi sistema, i són sempre els més restrictius els que prevaleixen!

Per exemple, si volem compartir el /home el que farem és editar /etc/exports a la terminal:

$ gedit /etc/exports

introduim el següent text:

# compartim la carpeta HOME del servidor

/home 192.168.1.107/255.255.255.0 (rw)

primer la carpeta a compartir i després la IP del client i si té permisos de llegir i escriure (rw) o només lectura (ro)

si volem que ho facin tots els ordinadors podriem posar-ho així:

# compartim la carpeta HOME del servidor

/home *(rw)

😉

%d bloggers like this: