Category Archives: vim

comandes d’esborrar a VIM

-comandes per esborrar
x esborra el caracter que hi ha després del cursor
X esborra el caracter que hi ha abans del cursor

d (delete): esborrar
dd esborra tota la línia
d0 esborra des del cursor fins al principi de la línia
d$ esborra des del cursor fins al final de la línia
dw esborra des del cursor fins al principi de la paraula següent
tot el que s’esborra queda en el búfer, i es pot enganxar amb

Anuncis

comandes d’inserir a VIM

-comandes d’inserir
la tecla [ESC] permet tornar al mode de comandes
i (insert) els caracters s’escriuen abans del cursor  (no pot escriure text al final de la línia)
a (append) els caracters s’escriuen darrera del cursor, si es pot escriure text al final de la línia
o (open) obre una nova línia de treball a sota

en majúscules canvien:
I mou el cursor al principi de la línia i comença a fer la comanda ‘i’
A mou el cursor al final de la línia i comença a fer la comanda ‘i’
O obre una nova línia de treball a sobre.

comandes de desplaçament a VIM

Vim disposa de comades per realitzar accions concretes:
– comandes de desplaçament:
h mou el cursor un caracter a l’esquerra
l mou el cursor un caracter a la dreta
j mou el cursor una línia cap a sota
k mou el cursor una línia cap a dalt

0 mou el cursor al principi de la línia, al primer caracter
$ mou el cursor al final de la línia, a l’últim caracter
w (word) mou el cursor al primer caracter de la següent paraula
b (back) mou el cursor al primer caracter de la paraula anterior
e (end) mou el cursor a l’últim caracter de la paraula següent

G mou el cursor al primer caracter de la última línia de l’arxiu.

a tots es pot posar un número davant per indicar les vegades que volem fer-ho
per exemple: 6h mou el cursor 6 caracters a l’esquerra

control+b mou una pàgina amunt
control+f una pàgina avall

Vim un editor a tenir en compte

“Vim  és una versió millorada de l’editor de text vi, present en tots els sistemes UNIX. Braam Moolenaar va presentar la primera versió el 1991, i des d’aleshores ha experimentat moltes millores. La principal característica de Vim i Vi consisteix en què tenen diferents modes entre els que s’alterna per realitzar certes operacions, el que els diferència de la majoria d’editors que només tenen un mode en el que s’introdueixen les ordres mitjançant combinacions de tecles o interfícies gràfiques.” (viquipèdia)

Fins ara sempre he usat gedit per escriure documents, i alguna vegada nano, però ara he decidit intentar aprendre el Vi(m)… ja aniré escrivint petites notes del que vaig aprenent.

😉

%d bloggers like this: