Category Archives: xarxa

La Viquipèdia sense connexió a Internet

Sovint tinc poca connexió a Internet, en especial quan viatjo o sóc fora de casa. A vegades m’interessa fer alguna consulta a la Viquipèdia i no puc.

Hi ha vàries opcions… una d’elles és la Cdpèdia, força interessant i que podeu baixar-vos la ISO des de http://python.org.ar/Proyectos/CDPedia

Una altra opció, molt interessant és Kiwix:

Permet abaixar-te la wikipedia, pots triar qualsevol idioma i executar-la fins i tot per xarxa. D’aquesta manera podem tenir un servidor amb kiwix i la resta de la cas té accés a la viquipèdia. És ideal per entorns amb poc accés a internet (ja sigui per manca de connexió, o per restriccions).

A la seva pàgina podem trobar molta més informació.

🙂

Anuncis

Problemes amb ssh

Algunes vegades m’he trobat amb aquest problema, i avui he decidit veure com ho soluciono. M’agrada treballar amb ssh, tot i que ja havia tingut algun problema, avui m’he trobat de nou amb el problema següent:

port 22: Connection timed out 

i amb

port 22: Connection refused

Això m’ha passat perquè a l’ordinador que vull accedir té bloquejat el port 22. Certament, usant el programa nmap m’he trobat amb la següent resposta:

nmap -PN 192.168.x.x

i respon:

22/tcp closed ssh

La solució passa per obrir el port a l’ordinador. Des de la terminal:

/etc/init.d/ssh start  --> debian
/etc/init.d/sshd start  --> opensuse

Ara quan faig:

nmap -PN 192.168.x.x

i respon:

22/tcp open  ssh

Ja puc connectar-me via SSH 😉

En opensuse, es pot fer amb el yast: yast->sistema->serveis (nivells d’execusió), habilitar el servei “sshd”

Hi ha una pàgina vella però amb informació ben explicada.

WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!

Avui després d’actualitzar el servidor, m’he trobat amb un problema! resulta que tota la feina que intentava fer a través de SSH no funcionava!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Què podia fer?

llegint per internet, he trobat la idea en systemadmin.es així que he esborrat el fitxer on es desen els fingerprints i a començar de nou!

$ sudo rm /home/user/.ssh/known_hosts

i ja ha funcionat perfectament!

;)

Accés a una carpeta compartida amb NFS

Si volem accedir a una carpeta compartida a través del protocol NFS, necessitem primer instal·lar els paquets portmap i nfs-common, a través de la terminal:

$ sudo apt-get install portmap nfs-common
$ sudo /etc/init.d/portmap restart

Ara només ens cal montar la carpeta a l’ordinador client. Per fer-ho ens cal crear una carpeta on ens muntarà la carpeta del servidor.

$ sudo mkdir /mnt/carpeta-servidor

Finalment només ens cal montar-ho amb la següent ordre:

$ sudo mount -t nfs ip-del-servidor:/carpeta /mnt/carpeta-servidor

Si volem que ens ho monti en iniciar l’ordinador, només cladrà modificar el /etc/fstab afegint-hi:

ip-del-servidor:/carpeta /mnt/carpeta-servidor nfs
;)

Iniciar el servidor NFS

Per poder iniciar el servidor NFS, necessita que s’inici el portmap:

$ sudo /etc/init.d/portmap start

Ara només cal iniciar el servei NFS:

$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

Si del volem aturar:

$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server stop
;)

Configurar el servidor NFS

Per poder configurar un servidor NFS hem d’editar l’arxiu /etc/exports

Aquí podrem decidir quina carpeta volem compartir,  si té permisos de lectura o lectura i escriptura; i també des de quin ordinador es permet l’accés (una sóla IP o tot un rang).

Cal recordar que els permisos que donem estan supeditats als del propi sistema, i són sempre els més restrictius els que prevaleixen!

Per exemple, si volem compartir el /home el que farem és editar /etc/exports a la terminal:

$ gedit /etc/exports

introduim el següent text:

# compartim la carpeta HOME del servidor

/home 192.168.1.107/255.255.255.0 (rw)

primer la carpeta a compartir i després la IP del client i si té permisos de llegir i escriure (rw) o només lectura (ro)

si volem que ho facin tots els ordinadors podriem posar-ho així:

# compartim la carpeta HOME del servidor

/home *(rw)

😉

%d bloggers like this: